Turizm Destinasyonu Olarak Gelibolu Yarımadası Gzft (Swot) Analizi


Creative Commons License

BOZ M.

Karadeniz - Black Sea, vol.8, no.31, pp.78-85, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 31
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Karadeniz - Black Sea
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.78-85
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study consists of two parts. In the first part, historical and touristic values of
Gallipoli Peninsula were examined and some scientific studies were given by literature
review. In the second part, a qualitative research was realised. SWOT analysis of Gallipoli
Peninsula was made by focus group interviw method and brain storming technique. Some
recommendations were developed.
Key words: Gallipoli Peninsula, Battlefields tourism, SWOT analysis

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; literatür taranarak Gelibolu
Yarımadası’nın tarihi ve turistik değerleri incelenmiş, ilgili bazı bilimsel çalışmalara yer
verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmını oluşturan, ikinci bölümde, nitel araştırma
yöntemlerinden odak grup görüşmesi yöntemi ve beyin fırtınası tekniği kullanılarak, turizm
destinasyonu olarak Gelibolu Yarımadasının, GZFT (SWOT) analizi yapılmış, çözüm
önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gelibolu yarımadası, Savaş alanları turizmi, SWOT analizi,