The Activity of Oxygenic Photosynthetic Microbial Consortia on Different Granites


Ozturk A., Karaca Z., Unsal T.

EKOLOJI, vol.23, no.90, pp.90-96, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 90
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.5053/ekoloji.2014.9011
  • Journal Name: EKOLOJI
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.90-96
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Deterioration of stone is a combined process caused by physical, chemical and biological factors especially, microbial growth. Various microorganisms are playing a key role in the weathering of historical artifacts, buildings, and monuments made of granite, marble, and other dimension stones. In this study, the biodeterioration of three types granite, Blue Pearl from Norway, Pergamon Grey from Turkey, and Rosa Porrino from Spain were studied for thirty days under laboratory conditions. The results showed that two of the granite surfaces, Pergamon Grey and Rosa Porrino, supported a heavy colonization of phototrophic microbial consortia. These results also showed that filamentous phototrophic microorganisms were dominant on the surfaces of the granites and indicated that the porosity, the availability of water and chemical composition of the granite have encouraged colonization and caused modification on the surfaces. The filamentous aggregates, possibly calcified fibrillar bodies in the inner parts of granites were also detected by SEM studies.

Taşın aşınması fiziksel, kimyasal ve biyolojik, özellikle mikrobiyal gelişmenin neden olduğu kombine bir işlemdir. Çeşitli mikroorganizmalar granit, mermer ve diğer taşlardan yapılmış heykel ve binaların; tarihi eserlerin aşınmasında anahtar rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Blue Pearl (Norveç), Bergama Gri (Türkiye) ve Rosa Porrino (İspanya) olmak üzere üç farklı granitin laboratuar koşulları altında 30 gün süreyle biyolojik aşınması araştırılmıştır. Sonuçlar, Bergama Gri ve Rosa Porrino granitlerinin yoğun bir fototrofik mikroorganizma kolonizasyonunu desteklediğini göstermiştir. Granit yüzeyinde ipliksi fototrofik mikroorganizmalar daha baskındır. Porozite, suyun kullanılabilirliği ve granitin kimyasal bileşimi kolonizasyonu etkilediği ve bunların yüzeyde değişmelere neden olduğu görülmüştür. SEM çalışmalarında granitin iç kısımlarında kalsifiye yapılar olarak ipliksi yığınlar tespit edilmiştir. SEM araştırmaları, üç granitde de ipliksi mikroorganizmaların ipliksi uzantılarıyla taşa yapıştığını ve bunların granit içine nüfuz ettiğini göstermiştir.