Makro ekonomik değişkenlerin gelir adaletsizliği üzerine etkileri: BRIC-Tülkeleri için panel veri analizi


GÜDER F., KURT S.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, no.3, pp.501-513, 2018 (Peer-Reviewed Journal)