Effects of the socio-economic-cultural structure of football spectators on the tendency towards violence (Manisaspor Case)


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K.

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.1803-1812

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1803-1812
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to research the reasons of socio-economic-cultural factors that are thought to cause violence and aggression of the Manisaspor football fans; and propose solutions to raise awareness among the fans and develop an understanding of a common perception of sports.  

            The universe of the research is consisted of spectators in Spor Toto Super League of 2011-2012 football season; the sampling covers 500 Manisaspor fans selected randomly among those who watched seven matches in Super League.  

            In order to determine level of aggressiveness caused by demographic status of various reference groups in football, a questionnaire of 40 questions was designed and applied as a data collection tool in the research. The survey was carried out as a pilot application and applied in a Super League match in Manisa (Manisaspor–Gençlerbirliği) and the reliability of the questionnaire was tested through Cronbach Alpha technique. The internal consistency was calculated as 80. The findings were interpreted by frequency distribution and Chi-square SPSS 15.0 program.       

Key words: Sport, Aggression, Aggression of Football Fans.

Bu çalışmanın amacı; Manisaspor futbol seyircisinin şiddet ve saldırganlığa yönelmelerinde etkili olabileceği düşünülen; sosyo-ekonomik-kültürel, faktörlerin sebeplerini araştırmak, futbolla ilgili her kesimin bilinçlenmesini ve ortak bir spor anlayışının geliştirilmesi ve çözüm önerileri sunmaktır.

Araştırmanın evrenini; 2011–2012 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig kategorisinde mücadele eden futbol takımlarının seyircileri, örneklemini ise, Süper Lig’de yer alan yedi takımın,  müsabakalarını izleyen ve tesadüfî yöntemle seçilen 500 Manisaspor futbol taraftarı oluşturmuştur.

Araştırmada veri toplama aracı olarak, seyircilerin demografik bilgileri ile birlikte, futbolda farklı referans gruplarının seyirci saldırganlığı üzerinde hangi düzeyde etkili olduklarını belirlemeye yönelik 40 soruluk bir anket uygulanmıştır. Manisa’da aynı sezon içerisinde oynanan bir Süper Lig müsabakasında (Manisaspor-Gençlerbirliği) pilot uygulama yapılarak anketin güvenirliği Cronbach Alpha tekniği ile denenmiş ve iç tutarlılık katsayısı 80 olarak hesaplanmıştır.  Bulgular, frekans dağılımları ve Chi-square (Ki-Kare) SPSS 15,0 programı ile tablolar haline getirilerek yorumlamaya gidilmiştir.

Anahtar kelimeler: Spor, Saldırganlık, Futbol Seyircisinde Saldırganlık.