CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİNİN TÜRK KAMU YÖNETİMİNDEKİ YERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME


TUNÇ A., GÜNEŞ E.

Route Educational & Social Science Journal, no.69, pp.1-12, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

2017 Anayasa değişikliğiyle birlikte 2018 yılında Türkiye'de başkanlık hükümet sistemi modeli uygulanmaya başlanmıştır. 2014-2018 yılları arasını kapsayan yarı başkanlık hükümet sistemi modeli göz ardı edildiğinde, Türkiye uzun yıllar boyunca parlamenter hükümet sistemiyle idare edilmiştir. Her iki sistemin de kendisine özgü yapıları ve kurumları bulunmaktadır. 2018 yılında Türkiye'de başkanlık hükümet sistemine geçilmesiyle beraber doğal olarak Türk kamu yönetimi yapısında da önemli değişiklikler yapılmıştır, yeni kurumsal yapılar oluşturulmuştur. Bu yeni politika transferlerinin merkez odağının ABD başkanlık sistemi olduğu gözlemlenmektedir. Fakat Türk idari teşkilatının ve Türk idare hukukunun yapısı Fransız idari modelden yapılan politika transferleriyle şekillenmiştir. Temeli Fransız tipi yönetim modeline dayanan bir yapıya, ABD yönetim modelinden kurumsal yapılar monte edilmeye çalışıldığında kamu yönetimi açısından kavramsal ve hukuki birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada; bu çelişkilerin belirgin olarak gözlemlenebildiği düşünülen "Cumhurbaşkanlığı Ofisleri" ve bu ofislerin Türk kamu yönetimindeki yeri tartışılmaya çalışılmıştır. Çalışmada genel olarak betimsel araştırma yöntemi kullanılmakla beraber yer yer tarihsel araştırma yöntemine de yer verilmiştir. Anglo-Sakson hukuk sistemi ve Kıta Avrupası hukuk sistemi, devlet kamu tüzel kişiliği ve diğer kamu tüzel kişiliği, merkezden yönetim ve yerinden yönetim, hiyerarşik denetim ve idari vesayet denetimi, kamu idaresi ve kamu kurumu gibi kavramların karşılaştırılması yapılmıştır. Son olarak ise, Amerikan idari teşkilatı incelenmiş ve özellikle 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi üzerinden Türkiye’deki idari teşkilatlanmada yaşanan değişim ve ofislerin mevzuat açısından konumu ele alınmıştır.


Keywords

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Kamu Yönetimi.