Evaluation of The Effect of Tool Geometry and Drilling Parameters on Thrust Force in Carbon Fiber Reinforced Aluminum Laminates (CARALL)


Ekici E., Uzun G., Motorcu A. R.

5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020), Nevşehir, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.128-132

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.128-132
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, karbon takviyeli alüminyum laminatların (CARALL) delinmesi sırasında kesme parametreleri ve takım geometrisinin itme kuvveti (Ft) üzerindeki etkileri araştırmıştır. Kontrol faktörleri olarak kesme hızı, ilerleme miktarı ve takım geometrisi seçilmiştir. İşlenebilirlik deneyleri, kuru kesme koşullarında üç farklı kesme hızında (70, 91 ve 118 m/dak), üç farklı ilerleme miktarında (0.08, 0.112 ve 0.156 mm / dev) ve üç farklı geometriye sahip karbür matkap ile gerçekleştirilmiştir. Deney tasarımında ve optimum kontrol faktörlerinin belirlenmesinde Taguchi yönteminde L27 (33) ortogonal dizi kullanılmıştır. Kontrol faktörlerinin katkı yüzdeleri, varyans analizi (ANOVA) kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar, itme kuvveti için en etkili parametrenin takım geometrisi (%84.3) ve kontrol faktörlerinin optimum seviyelerinin A2B1C1 olduğunu göstermiştir. Ayrıca, itme kuvveti için ikinci dereceden tahmini model geliştirilmiş, korelasyon katsayısı (R2) 0.852 olarak hesaplanmıştır.