Chromatographic Applications in Medicine


Creative Commons License

Coşkun Ö., Öztopuz R. Ö.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.17, pp.522-529, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz Kromatografi son yıllarda medikal alanda bir ilacın/metabolitlerinin tanımlanması ve nicelleştirilmesinde tercih edilen analitik yöntemlerden biridir. İlaçları özellikleri ve etkileşimlerine göre ayırmak amacıyla çeşitli kromatografik teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerden özellikle yüksek performanslı afinite kromatografisi (HPAC), hücre membran kromatografisi (CMC), karma modlu kromatografi (MMC), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) klinik öncesi ve klinik çalışmalarda ilaçların biyoanalizi için farmasötik amaçlı kullanılmaktadır. Kromatografinin hızlı ve hassas analitik yöntemler geliştirilmesindeki başarısı, ilaçların AR-GE'deki farmakokinetik özelliklerinin araştırılmasında da üstün özgünlük ve duyarlılık sağlar. Sonuç olarak günümüzde kromotografi tekniği; ilaç-protein etkileşimi, klinik/farmasötik numunelerin incelenmesinde ve kişiye özgü tedavide umut verici bir teknik olarak tercih edilmektedir. Anahtar sözcükler: Kromatografi, biyofarmasötik, ilaç etkileşimi