KLASİK GİTAR EĞİTİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM


Cebeci İ.

The Journal of Academic Social Science, no.115, pp.219-243, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet

Bu çalışma klasik gitar eğitimi gören öğrenciler ve öğreticileri için çeşitli çalışma yöntemleri ve öneriler içermektedir. Çalışma genel olarak armoni oluşturmadaki pratikliği, transpoze edilmeye uygunluğu, farklı müzik türlerinde kullanılabilirliği gibi birçok özelliğe sahip bir enstrüman olan klasik gitarı, sadece klasik gitar repertuarındaki eserleri çalan bir gitarist olmak için değil aynı zamanda kulak eğitimi, akor ve dizileri tanıma, armoni çalışmaları, farklı müzikleri çalarak tanımak gibi müzisyenliğe ve yorumculuğa büyük faydalar sağlayacak çalışmalarda da kullanılmayı önermekle birlikte bu kullanım çeşitleri ile ilgili örnek çalışmaları içermektedir. Bu çalışmalar ve öneriler ışığında öğrencilerin enstrümanlarını daha verimli kullanmaları ve bir enstrümantist adayı olmanın yanı sıra bir müzisyen adayı olarak da daha fazla ve daha çeşitli konularda donanım sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Çalışma, öğrencilerin müziğe daha bütüncül yaklaşımla bakıp, türler arası ayrım yapmaksızın, geçmişten günümüze gelmiş ulaşabildikleri her müzik türünü tanımalarını, analiz edebilmelerini ve mümkün olduğunca icra edebilmelerini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Klasik Gitar Müzik Eğitimi Yenilik Bütüncül Eğitim