Çevrimiçi Ödev Gönderme ve Dönüt Alma Sürecinde Öğrenci Katılım Davranışları


Şahin İzmirli Ö., Çalışkan G., İzmirli S.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.9, no.1, pp.206-229, 2019 (Peer-Reviewed Journal)