Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Bilgi Düzeyinin Tespiti.


HIZ M. M. , AKI C.

II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi., Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.20-32

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.20-32

Özet

Biyo teknoloji; biyolojik sistem ve süreçleri kullanarak sorunlara çözümler bulup, yararlı ürün üretimini amaçlarken; biyo teknolojinin gelişmesi için destekleyici olan sektör ise biyo teknolojik ürünlerin parasal dönüşümü ile ilgilenir. Tarımsal biyo teknoloji sektörü; rekombinant DNA teknolojisi ile genetik yapısına kalıtımsal değişikliğe uğratılmış; uzak, seksüel olarak birleşmesi mümkün olmayan türlerin DNA molekülüne sahip canlıların oluşturulmasına izin vermiştir. Transgenik bitkilerin sağlayacağı olası fayda ve riskler; bu teknoloji hakkında çevrecilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yazarların konu üzerinde hararetli tartışmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de rekombinant DNA teknoloji’sine karşı ortaya atılan doğru bilinen yanlışlar ve Türkiye’de 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyogüvenlik Kanunu'na hazırlayan düzenlemeler ve İstanbul ve Çanakkale’de halkın düzenlenen anket sonuçlarından yola çıkılarak; halkın genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında ki görüşlerini sunmak amaçlanmıştır.