Interaction Problems in Madytos 1st Millennium BC Gray Wares: Phrygian Relations


Ayaz M.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.21, no.33, pp.12-38, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Madytos kazılarında ele geçen MÖ 1. binyıl gri seramik topluluğu, Orta ve Geç Tunç Çağı öncüleri yanında farklı çağdaş kültürlerin metal ve seramik işçiliğinden beslenen Kuzeybatı Anadolu gri seramikleriyle benzerlikler taşımaktadır. Bu çalışma bu bağlamda Frigya metal kap ve seramikleriyle ilişkili olan Madytos buluntusu gri seramiklerin kronolojik ve etkileşimsel yapısına dair bazı sorunları ortaya koymayı amaçlar. Çalışmada ele alınan örnekler, Madytos gri seramiği ile Frigya kapları arasındaki etkileşimin en geç MÖ 9.(?)/8. yüzyıla kadar geriye gittiği ve MÖ 6. yüzyılda devam ettiğini gösterir. Gri seramikte Madytos-Frigya ilişkilerinin karakteri; kuzeyden üst üste gelip Madytos’tan geçen Balkan ve Aiol göçleri, daha sonra kurulacak olan Frig Krallığı’nın Kuzey ve Doğu Ege etkileşim ağının seramik biçim ve süslemelerine nüfuzu ve Hellespontos İyon kolonizasyonu gibi her biri kendi içinde ve birbirileri arasında girift sorunları barındırır. Madytos’ta ele geçen Frigya bağlantılı gri seramikler, Kuzey ve Doğu Ege seramik etkileşim ağının kıyı bölgeler ve adalarla izole bir sistem olmadığını, gri seramikte görülen Frigya unsurlarının varlığından da anlaşıldığı üzere etkileşimin iç kesimleri de kapsadığını göstermektedir.