ERGENLERİN AİLELERİNDEN ALGILADIKLARI PSİKOLOJİKKONTROL, ALGILANAN ÖZ DÜZENLEME VE AKADEMİKMOTİVASYONLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENANALİZLERİNE GÖRE İNCELENMESİ


Korkin Ö., KOCAYÖRÜK E.

II. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018