ERGENLERİN AİLELERİNDEN ALGILADIKLARI PSİKOLOJİKKONTROL, ALGILANAN ÖZ DÜZENLEME VE AKADEMİKMOTİVASYONLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENANALİZLERİNE GÖRE İNCELENMESİ


Korkin Ö., KOCAYÖRÜK E.

II. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes