Ateş nedeniyle enfeksiyon hastalıkları kliniğine yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi


Creative Commons License

Alıravcı I. D., Akıncı E., Alkan Çeviker S.

Pamukkale Tıp Dergisi, vol.13, no.2, pp.276-283, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31362/patd.638882
  • Journal Name: Pamukkale Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.276-283
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

AmaçBu çalışmada ateş nedeniyle servisimize yatırılan hastalara ait verilerin değerlendirilmesi, ateş nedenlerinin irdelenmesi ve güncel durumun tekrar gözden geçirilmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Mayıs 2013 tarihleri arasında ateş şikayetiyle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’mize yatırılarak izlenmiş olan 230 hasta retrospektif olarak incelendi. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 226 hastanın 208’inde ateş enfeksiyon kaynaklı, 18’inde ise enfeksiyon dışı nedenlere bağlı idi. Pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, selülit ve solunum yolu viral enfeksiyonları sırasıyla en sık saptanan enfeksiyonlardı. Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) kriterlerine uyan 19 hasta mevcuttu. NBA olgularının %53’ü enfeksiyon, %21’i inflamatuvar hastalık, %10,5’i malignite, %10,5’i etiyolojisi saptanamayan hastalık, %5,3’ü diğer hastalıklar olarak gruplandırıldı. Başvuru öncesi hastaların %65’i diğer sağlık kuruluşlarına başvurmuş, %43’ü 
öncesinde antibiyotik kullanmıştı.
Sonuç: Bu çalışmada, hastaların büyük bir kısmında ateşin enfeksiyon kaynaklı olduğu, NBA grubunun ise küçük bir oranı oluşturduğu görülmektedir. Ateşe neden olan enfeksiyonlar arasında pnömoni ve üriner enfeksiyonların halen önemini koruduğu ve ateşli hasta grubunda etiyoloji belli olmadan antibiyotik kullanımının çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır.