Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Topografik Parametreler ile olan İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi


Sertel E., ÖZELKAN E., Sağlam M., Gündüz A., Şeker D. Z., Albut S., ...More

HKM, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.104, no.2, pp.92-96, 2011 (Peer-Reviewed Journal)