Süper Kritik Karbondioksit Ortamında Parafin Vaks-Hegzan-CO2 Üçlü Faz Sisteminin İncelenmesi


CENGİZ U. , Erbil H. Y.

22. Ulusal Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.186

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kahramanmaraş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.186

Özet

Kloroflorokarbonların (CFC) atmosfere yayılması ozon tabakası incelmesinde önemli bir yere sahiptir. CFC’ ler çevreye bir tehdit oluştururken CO2 çevreyle uyumlu nadir çözgenlerden biridir. Ayrıca CO2’in ucuz olması, yanıcı olmaması, zehirleyici olmaması ve %100 geri dönüşebilir olması, onu CFC’lere karşı altarnetif bir çözgen olmasını sağlamıştır İlaveten CO2’in kritik basınç ve sıcaklığına kolay ulaşılabilir olması (31,1oC ve 73,8 bar) CO2’in endüstride kullanılabilmesi için bir avantajdır. Parafin vaks genel formülü CnH2n+2 olan hidrokarbonlardır. Bu çalışmada kullanılan katı parafin vaks’ın erime sıcaklığı 73-80 oC arası değişmektedir. Son zamanlarda endüstride kullanılan parafin ve türevlerinin CO2 ortamında ekstraksiyon ile geri kazanıma gidilmiştir. Bu çalışmada CO2-Hegzan-Parafin vaks üçlü sisteminin faz dengelerini inceledik. Literatürde CO2-Hegzan sistemlerinin faz çalışmaları incelenmiştir ve yüksek basınca dayanıklı, gövdesinde içerinin gözlenmesini sağlayan iki kuvars penceresi olan Tharr reaktör, Isco 260 D şırınga pompası, vidalı pompa ve yüksek basınca dayanıklı musluk ve aparatlar kullanılmıştır. Tharr reaktör içerisine Hegzan-Parafin vaks karışımı tartılarak ilave edilip termal dengeye gelmesi beklenmiştir, daha sonra reaktöre şırınga pompasında 50 oC de termal dengeye gelmiş CO2 gazı basıldı. Reaktör içerisinde basınç yükseldikçe içerideki üçlü karışım yavaş yavaş tek faza geçmeye başladı. Daha sonra vidalı pompa yardımı ile üçlü sistemin bulanma noktaları tayin edilerek, sıcaklık ve basınç kaydedildi. CO2 mol fraksiyonu ise PV=ZnRT denklemi ile bulunup, sıkıştırılabilme faktörü, Z değerleri Span-Wagner yoğunluk değerleri alınarak hesaplanmıştır.