Profesyonel Futbolcuların Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ULUCAN H., ADİLOĞULLARI İ., ÜNVER D.

II. Uluslararası Herkes İçin Spor Ve Spor Turizmi Kongresi., 8 - 11 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes