Profesyonel Futbolcuların Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ULUCAN H., ADİLOĞULLARI İ. , ÜNVER D.

II. Uluslararası Herkes İçin Spor Ve Spor Turizmi Kongresi., 8 - 11 Kasım 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri