Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ile Tasarım Bölümündeki Eğitimde Karşılaşılan Güçlükler Üzerine Bir Değerlendirme


İÇEL B. , AL G. , APAK G.

3.MEK – Tasarım, 21 - 23 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text