Seikatsu Kouzourontekina shiten kara Gendai Toruko Shakai wo Minaosu: T gata shurakutenken no Toruko shakai he no Ouyou kanousei wo saguru


ÖZŞEN T.

in: Kurashi no shiten kara no chiho saisei (Community revitalization from the view point of daily life -kurashi-), Tokuno S., Makino A., Matsumoto T., Editor, Kyushu University Press, Fukuoka, pp.139-162, 2015

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Kyushu University Press
  • City: Fukuoka
  • Page Numbers: pp.139-162
  • Editors: Tokuno S., Makino A., Matsumoto T., Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes