Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tek Dilli ve Çok Dilli Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları


YAĞMUR ŞAHİN E., ERGİN A. E.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2019 (Peer-Reviewed Journal)