Predictive Modeling Of Surface Roughness In Turning Of Spheroidized AISI 52100 Steel With Different Cutting Tools


Motorcu A. R.

UTİS 2013 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Aydın, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.1-16

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

 In this study, the arithmetic average values of surface roughness (Ra) forming in turning of spheroidized AISI 52100 steel with the uncoated ceramic (KY1615), coated ceramic (KY4400) and coated carbide (TP1000) cutting tools have been obtained as predictive. The data obtained from machinability experiments conducted by the Central Composite Design (MKT) method have been evaluated with Response Surface Method (YYT). Second order predictive equations have been developed for three different cutting tools at the 95% confidence level and the average of the differences between predictive R a values obtained from these equations and experimental R a values have been remained below 4,2%.The feed rate, depth of cut and cutting speed have been determined as the most effective parameters on R a , respectively. When compared with their performance on R a surface roughness, KY1615, KY4400 and TP1000 cutting tools have provided the lowest R a surface roughness values, respectively.

Bu çalışmada, küreselleştirilmiş AISI 52100 çeliğinin kaplamasız seramik (KY1615), kaplamalı seramik (KY4400) ve kaplamalı karbür (TP1000) kesici takımlarla tornalanmasında oluşan yüzey pürüzlülük aritmetik ortalaması (Ra) değerleri tahminsel olarak elde edilmiştir. Merkezi Kompozit Tasarım (MKT) metoduna göre gerçekleştirilen işlenebilirlik deneylerinde elde edilen veriler Yanıt-Yüzey Tekniği (YYT) ile değerlendirilmiştir. Üç farklı kesici takım için % 95 güvenilirlik seviyesinde ikinci dereceden tahminsel denklemler geliştirilmiş ve bu denklemlerle elde edilen tahminsel Ra değerleriyle deneysel Ra değerleri arasındaki farkların ortalaması % 4,2'nin altında kalmıştır. Ra üzerinde en etkili parametreler sırasıyla; ilerleme miktarı, talaş derinliği ve kesme hızı olarak belirlenmiştir. Ra yüzey pürüzlülüğü üzerindeki performansları karşılaştırıldığında en düşük Ra değerlerini sırasıyla KY1615, KY4400 ve TP1000 takımlar sağlamışlardır.