Tıbbı Hata ve Hasta Güvenliğine İlişkin Teorik ve Simulasyon EğitimininÖğrencilerin Uygulamalarına Etkisi


KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H., BAHÇECİK A. N. , SÖKMEN S., KÜÇÜK S., ÇALBAYRAM N. , ...More

5. ULUSAL VE 2. ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 15 - 18 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text