Sınıf içi soru sorma teknikleri ölçeğinin (SİSSTÖ) geliştirilmesi


Creative Commons License

FİLİZ S., ÇELİK S., TORAMAN Ç.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.197-212, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.197-212

Özet

Öğretmenlerin derste sorulara yer vermesi, öğrencilere du¨şu¨nme, fikirleri organize etme ve sunma, kimi zaman anlaşmazlıkları bitirme ve etkili bir öğretme öğrenme olanağı/fırsatı sağlar. Öğretmenlerin bu tekniği kullanmayla ilgili ayrıntıları bilmesi sınıf içi öğretimi daha nitelikli hale getirecektir. Bu vesileyle, bu çalışmanın amacı Sınıf İçi Soru Sorma Teknikleri Ölçeğini (SİSSTÖ) geliştirmektir. Bu ölçekle elde edilecek verinin araştırmalarda veri toplamak amacıyla kullanılacağı ve alana katkı sağlayacağı du¨şu¨nu¨lmektedir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, SİSSTÖ’nu¨n beş faktörlu¨ olduğu saptanmıştır. Bu faktörler, motivasyon, sorulan soruların teknik özellikleri, sorulardan yararlanma sıklığı, soru dönu¨t ilişkisi ve bir değerlendirme aracı olarak soru sorma şeklindedir. Cronbach Alfa gu¨venirlik katsayısı 0,91 olarak saptanmıştır. Cronbach Alfa iç tutarlılık ve gu¨venirlik katsayısına göre ölçeğin gu¨venilir bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.