Ortaokullardaki Beden Eğitimi Müfredatinin Uygulanabilirliği İle İlgili Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K., ŞENTÜRK U.

Route Education and Social Science Journal, vol.2, no.5, pp.606-616, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 5
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Route Education and Social Science Journal
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.606-616
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM IN SECONDARY SCHOOLS THE APPLICABILITY OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS EXAMINATION OF VIEWS

Abstract

The Research is aimed to investigate the Physical Education in Secondary Schools in the districts and province of Çanakkale and to investigate the level of applicability of the new Teaching Program aplicability and the views of the the Physical activities. This study, were applied on 16 females, 42 males (t = 58) physical education and sports teachers who were serving in  secondary schools in Çanakkale province and districts of Biga, Gallipoli, Ezine and Küçükkuyu. The scanning design of the study, was that the data were collected throughout  surveys. In this research  for the purpose of investigating the teaching program of the pysical activities course Sirin and Ark. (2008)  were concerned by the developement  and in confirmation of the validity and reliability  of the survey form and Erdoğdu, M., Öçalan,  made  any necessary corrections on the surveys  to form a 39- items “ Teachers Survey Form”. The arithmetical average and the standard deviation values were used in the the analysis of the data. The findings obtained in the research shows that male teachers (T = 42), average age (X = 42.47, SS = 12.08).  and Female teachers (t = 16), average age (X = 37.62, SS = 6.47). The average age of the total teachers  was calculated as (X = 41.13, SD = 7.95). The findings; according to The physical education and sports women teachers   and to the physical education and sports male teachers physical education program general  aims, was found that it has  a higher level of achievements, learning and teaching process,and in terms of dimensions of measurement and evaluation. Generally, the findings has sowed that the average of male teachers who were involved  responded to the highest as  "achievements" and the lowest dimensions is the "measurement and evaluation". The results of the research, it was concluded that the there is  low level to  the physical education program general  aims, as  achievements, learning and teaching process, the dimensions  of measurement and evaluation. In other findings; according to The physical education and sports women teachers   and to the physical education and sports male teachers physical education program general  aims, was found that it has  a higher level of achievements, learning and teaching process,and in terms of dimensions of measurement and evaluation.

Keywords: Physical education, curriculum, teaching program.

ORTAOKULLARDAKİ BEDEN EĞİTİMİ MÜFREDATININ UYGULANABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Özet

Araştırmada Çanakkale il ve ilçelerindeki Ortaokullardaki Beden Eğitimi Yeni Öğretim Programının Uygulanabilirliği İle İlgili Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi ve uygulanabilirlik düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, Çanakkale il ve Biga, Gelibolu, Ezine, Küçükkuyu ilçelerindeki ortaokullarda görev yapan 16 kadın, 42 erkek toplam (n=58) beden eğitimi ve spor öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmanın deseni tarama deseni olup, Bilgiler anket yolu ile toplanmıştır. Araştırmada beden eğitimi dersi öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin Şirin ve ark.(2008) tarafından geliştirilmiş ve geçerlik-güvenirliği teyit edilmiş ve Erdoğdu, M., Öçalan, M., tarafından anket üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak 39 maddelik “Öğretmen Anket Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular Erkek öğretmen (n=42) yaş ortalaması (X=42,47, SS=8.12) . Kadın öğretmenin (n=16) yaş ortalaması (X=37.62, SS=6.47). Toplam öğretmenin yaş ortalaması ise (X=41.13, SS=7.95) olarak hesaplanmıştır. Bulgulara bakıldığında; Kadın beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin erkek beden eğitimi ve spor öğretmenlerine göre “beden eğitimi programı genel amaçları, kazanımlar, öğrenme öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutlarının” daha yüksek düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Görev yapmakta olan erkek öğretmenlerin ortalama olarak geneli en yüksek “kazanımlar” boyutuna en düşük ise “ölçme ve değerlendirme” boyutuna cevap verdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucu ise, beden eğitimi

programı genel amaçları, kazanımlar, öğrenme öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutların düşük düzeyde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bulgulara bakıldığında; kadın beden eğitimi öğretmenlerinin erkek beden eğitimi öğretmenlerine göre beden eğitimi programı genel amaçları, kazanımlar, öğrenme öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme boyutlarının daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, müfredat, öğretim programı.