Kalem Grafit Elektrot ile Acyclovir in Voltammetrik Tayini


GİRAY DİLGİN D. , KARAKAYA S.

8. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Isparta, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye