Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Tarım İle İlgili Son Gelişmeler ve Tam Üyeliğin Türk Tarımına Etkileri


TAN S., DELLAL İ., TAN S. S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.18, pp.430-443, 2004 (Peer-Reviewed Journal)