Çanakkale Kenti Kültürel Peyzaj Değerlerinin Belirlenmesi


ERDURAN NEMUTLU F., SAĞLIK A., KELKİT A., AKBULAK C., DEVECİOĞLU N. E.

Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, vol.2, no.4, pp.25-40, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.25-40
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

 Cultural landscape is defined as “the geographical areas associated with a historical event or an activity, that encompasses both of cultural and natural resources as well as wildlife and domestic animals, or that exhibit various cultural and aesthetic values”. Çanakkale city possesses very rich resources both in relation to history and culture. It is important to bring these resource values to the forefront of city planning and use them with effective protective measurements. The cultural landscape values of the area have been determined by SWOT analysis, the direction of the views of experts during the field works by identifying the spatial characteristics of the areas, possibility of their usage in recreational activities, natural-cultural resource values, and the inventory subtracting problems of study areas. All of above have been evaluated by considering the history, archeology, local architecture, handicrafts, religious and public places, festival and agricultural activities, environmental issues, extensive education-possibilities for women education and the monumental objects. Each area will be assessed in relation to the all above mentioned criteria. As a result of this assessment, the locations and areas have been processed on the area map that contribute to the cultural landscape of study area. The obtained data from this study will pave a way for future project works prepared by governmental and private institutions and organizations, and the applications of landscape architecture.

 Kültürel peyzaj, “kültürel ve doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ve evcil hayvanları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Çanakkale kenti hem tarihi hem de kültürel açıdan çok zengin kaynaklara sahiptir. Bu kaynak değerlerinin kentin planlanmasında ön plana çıkarılması ve etkin koruma önlemleri ile kullanılması önemlidir. Çalışmada kent merkezinin mekânsal özellikleri, rekreasyonel kullanım olanakları, kültürel kaynak değerleri ve sorunlarının envanteri çıkarılarak arazi çalışmaları ile uzman görüşleri doğrultusunda alanın sahip olduğu kültürel peyzaj değerleri SWOT analizi ile belirlenmiştir. Bunlar; tarih, arkeoloji, yerel mimari, el sanatları, dini yerler, festivaller, tarımsal faaliyetler, çevresel konular, yaygın eğitim-kadın eğitimi olanakları, korunması gerekli anıtsal obje ve alanlar baş- lıkları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Her bir ölçütle ilgili olarak alan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda çalışma alanının kültürel peyzajına katkı sağlayan mekânlar ve alanlar belirlenerek vaziyet planı üzerine işlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler, kentin geleceğe yönelik planlanmasında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak proje çalışmalarında ve her türlü peyzaj mimarlığı uygulamalarında yol gösterici olacaktır.