Öğretmen Adayları için Öğretmen Duygu Ölçeği-Matematik Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması.


Creative Commons License

Hacıömeroğlu G.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., vol.20, no.2, 2020 (Peer-Reviewed Journal)