Üst ekstremite kladikasyonu ve vertebrobaziller yetmezlik semptomlarının eşlik ettiği brakiosefalik trunkus oklüzyonlu bir hastada karotid subklavyan bypass ı Olgu sunumu


AŞGÜN H. F., EKİN A., ÇOKKALENDER Ö.

16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes