Öğretmenlik Mesleğinin Etik İlkelerinin Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Belirlenmesi (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi).


KAYA İ. , GÜLELİ R. , TAŞKIN Y. O.

5. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.87

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.87

Özet

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ETİK İLKELERİNİN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 

1. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ibrahim-kayaa@hotmail.com

2. Araştırma Görevlisi Ramazan Güleli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, rguleli@gmail.com

3. Araştırma Görevlisi Yaşar Oskay Taşkın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yotaskin@comu.edu.tr 

 

ÖZET

Eğitim- öğretim faaliyetlerinin en önemli yürütücüsü öğretmenlerdir. Öğretmenlerin okul içi ve okul dışındaki yaptıkları tüm hal ve hareketler, öğrenciler tarafından gözlenmekte ve daha sonrasında da öğrenciler tarafından gözlenen bu hal ve hareketler yine öğrenciler tarafından davranış haline getirilmektedir. Bu sebeple öğretmenlerin sahip oldukları bilgiler kadar aynı zamanda bu bilgileri ne derece de uyguladıkları, davranış haline getirdikleri, yaşantı biçimlerine yansıttıkları da önemlidir. Bir öğretmenin sahip olduğu bilgilerin kapsamı kadar aynı zamanda öğretmenin sahip olduğu ahlak ve etikte çok önemlidir. Çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının etik değerler hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve eğitim fakültesi öğretim programına “mesleki etik dersinin” eklenmesinin gerekip gerekmediğini tespit etmektir. Ayrıca literatür tarandığında bu konu üzerine yeteri kadar çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın litaratürde bu alanda belirli bir boşluğu dolduracağı düşünüldüğü için önem arz etmektedir. Çalışmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma için hem literatür taraması yapılmış hem de öğrencilerin mesleki etik düşüncelerini ölçmek için öğrencilere ölçek uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, uzmanlarında desteği alınarak yordanmış, bu yordamaların sonucunda bir takım sonuç ve önerilere gidilmiştir.