KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE ALGILANAN BİREY-ÖRGÜT UYUMU, DUYGUSAL EMEK VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ


EŞİTTİ B.

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 12 Kasım - 15 Aralık 2015, ss.1316-1336

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1316-1336

Özet

Emek yoğun bir hizmet sektörü olan konaklama sektöründe iş görenlerin uyumlu bir örgüt ikliminde çalışmaları her türlü iş aktiviteleri, genel iş performansları ve organizasyonların etkinliğini artırmada olumlu bir etkiye sahiptir. Konaklama işletmeleri, iş görenlerinden hizmet sunmaları esnasında müşterilerle yaşanan etkileşimde kurum tarafından talep edilen duyguların sergilenmesini bekler. Bu bağlamda birey-örgüt uyumu, iş görenlerin duygusal emek algıları ve örgütsel hedeflere ulaşmak için çalışanlardan beklenen iş performansları kurumun başarısı ve sürekliliği için önemli kavramlardır.

Bu ampirik çalışma, İzmir ilinde bulunan 5 yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarının demografik özellikleri ile birey-örgüt uyumu, iş görenlerin duygusal emek algıları ve iş performansları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma için 30 maddeden oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini oluşturan İzmir’de yer alan 17 adet konaklama işletmesinde gerçekleştirilen anket çalışması ile 320 geçerli anket toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda birey örgüt uyumu ve iş performansı arasında pozitif bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca, duygusal emeğin ilk boyutu olan yüzeysel davranışın yüksek düzeyde ve pozitif yönlü olarak birey örgüt uyumunu etkilediği görülmüştür.