Bazı Hafif Atomlar İçin Hartree Fock Roothaan Yöntemi İle Multiplet Terim Enerjilerinin Hesaplanması


I I G., Yazya E., Şahin E., ERTÜRK M.

Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Turkey, 14 - 17 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Bodrum
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No