Farklı oranlarda prina yağı içerenyemlerin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykıss W 1792 nın gelişmesi vevücut kompozisyonu üzerine etkisi


KAYA ÖZTÜRK D., HARMANTEPE F. B.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)Çukurova University, Congress Center Adana / TURKEYOctober 26-28, 2016, Adana, Türkiye, 26 Ekim - 28 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye