Farklı oranlarda prina yağı içerenyemlerin Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykıss W 1792 nın gelişmesi vevücut kompozisyonu üzerine etkisi


KAYA ÖZTÜRK D., HARMANTEPE F. B.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)Çukurova University, Congress Center Adana / TURKEYOctober 26-28, 2016, Adana, Turkey, 26 October - 28 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No