7E ve Yaratıcı Drama Destekli 7E Modellerinin Fizik Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkilerinin Manyetik Alan Konusu Kapsamında Yön Bulma Açısından Değerlendirilmesi


ŞAHİN E., YAĞBASAN R.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Turkey, 1 - 14 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes