7E ve Yaratıcı Drama Destekli 7E Modellerinin Fizik Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkilerinin Manyetik Alan Konusu Kapsamında Yön Bulma Açısından Değerlendirilmesi


ŞAHİN E. , YAĞBASAN R.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Türkiye, 1 - 14 Eylül 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye