7E ve Yaratıcı Drama Destekli 7E Modellerinin Fizik Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkilerinin Manyetik Alan Konusu Kapsamında Yön Bulma Açısından Değerlendirilmesi


ŞAHİN E. , YAĞBASAN R.

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Turkey, 1 - 14 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey