1 Ekim 1995 Dinar depreminin (Mw=6.2) Kaynak bölgesindeki iki minör segmentin parametreleri : Öncü şok-ana şok etkileşimi ve sismotektonik sonuçları.


Över S., Pınar A., ÖZDEN S., Kalafat D.

Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı Bildiri Özleri kitapçığı, Ankara, Turkey, pp.24

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.24
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes