Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Kaynaklarına Göre Ontolojik İyi Oluşları: Cinsiyet Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi


UZMAN E. , ÇELİK B. , KOCAYÖRÜK E.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri