Enerjinin Etkin Kullanımı ve Teknolojik Kirlilik Farkındalık Ölçeği. (Effıcıent Use Of Energy And Technologıcal Pollutıon Awareness Scale)


Okur E., YALÇIN ÖZDİLEK Ş.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, vol.21, no.1, pp.271-286, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.271-286
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

EFFICIENT USE OF ENERGY AND TECHNOLOGICAL POLLUTION AWARENESS SCALE Abstract The aim of this study is to develope a scale which has hard therotical basis and might be used at environmental education. Scale items are constructed by literature research and selected 35 items. The scale is applied to 349 student who are educated on Çanakkale Onsekiz Mart University Science and Technology Teacher Training Department. 16 items are determined as a result of analysis. The sacle’s KMO level is 0.867, Bartlett Test is 0.000, Cronbach Alpha reliability coefficient is 0.826. As a result of confirmatory factor analysis goodness of fit levels are X2/df:2.84, RMSEA:0.073, SRMR:0.056,CFI:0.90,IFI:0.90, GFI:0.91, AGFI:0.87. It might be said that the scale’s validity and reliability are “well” and has hard therotical basis. The scale has got two dimensions which are named “efficient use of energy” and “technology and pollution”. Key Words: Environmental education, technological pollution, efficient use of energy, structural equation modeling, confirmatory factor analysis
Bu çalışmanın amacı çevre eğitiminde kullanılabilecek, kuramsal temeli sağlam bir ölçek geliştirmektir. Ölçek maddeleri, araştırmacılar tarafından alanyazın taraması yapılarak oluşturulmuştur. Toplam, 35 madde belirlenmiştir. Ölçek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 349 öğrenciye uygulanmıştır. Gerekli analizler sonucu ölçek, 16 maddeye indirilmiştir. Ölçeğin KMO değeri 0.867, Bartlett Boyutsallık testi 0.000, Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0.826; doğrulayıcı faktör analizinde ise uyum iyiliği kriterleri X2/df:2.84, RMSEA:0.073, SRMR:0.056, CFI:0.90, IFI:0.90, GFI:0.91, AGFI:0.87 olarak bulunmuştur. Bu değerler ile ölçeğin geçerliği ve güvenilirliğinin “iyi” düzeyde ve kuramsal temelinin sağlam olduğu söylenebilir. Sonuçta “enerjinin etkin kullanımı” ve “teknolojik kirlilik” boyutlarından oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, teknolojik kirlilik, enerjinin etkin kullanımı, yapısal eşitlik modeli, doğrulayıcı faktör analizi