OSMANLI DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE VAHDET-İ VÜCÛD TARTIŞMALARI: EBÛ SAÎD EL-HADİMÎ’NİN VAHDET-İ VÜCÛD RİSÂLESİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME


TAŞKIN B.

Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf Alimler Eserler Meseleler, 8 Aralık - 10 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri