Otomotiv yetkili ve özel servislerde çalışan teknik personellerin yönetim bağlılığı, iş güvenliği önceliği, çalışan katılımı açısından iş güvenliği kültürlerinin değerlendirilmesi


Motorcu A. R. , Tayyar S.

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, cilt.1, ss.630-637

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.630-637

Özet

Otomobiller günlük hayatımızda ulaşım ve taşımacılıkta kullandığımız araçlar olup ömürleri oldukça uzundur. Otomobil sahiplerinin araçlarını periyodik bakım işlemlerine tabi tutmaları, bir kaza ya da arıza durumunda ise bakım onarım işlemleri için oto servislerine götürmeleri gerekmektedir. Oto servislerde çalışan teknik personeller iş güvenliği (İG) kurallarına uymak zorundadırlar, uymadıkları takdirde meslek hastalıklarına yakalanmakta, büyük ve küçük boyutta iş kazalarına uğramakta ve bu kazalar neticesinde yaralanmaktadırlar; hatta ölümler dahi gerçekleşmektedir. İşletmelerin ve çalışanlarının yüksek derecede iş güvenliği kültürüne (İGK) sahip olmaları iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, yetkili ve özel oto servislerinde bakım-onarım, oto boya ve kaporta işlerinde çalışan teknik personellerin (tekniker, teknisyen, usta, kalfa, çırak vb.), İG eğitimi alma, ramak kala olayı yaşama, iş kazası geçirme ve geçirilen iş kazasının türü değişkenlerine bağlı olarak İGK alt boyut ölçeklerinden yönetim bağlılığı (YB), İG önceliği (İGÖ) ve çalışan katılımı (ÇK) ölçekleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Çanakkale ili merkezinde bakım ve onarım işlerinde faaliyet gösteren oto yetkili ve özel servisler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi 50'si yetkili servis, 55'i özel servislerde olmak üzere bakım-onarım, oto kaporta ve boya, elektrik işlerinde çalışan toplam 105 teknik personelden oluşmaktadır. Araştırmanın evreninden rastgele seçilmiş teknik personellere yüz yüze anketler uygulanmıştır. Anket verileri istatistiksel paket programı kullanılarak çözümlenmiş ve analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular literatür ve İG uygulamaları çerçevesinde tartışılarak, uygulayıcılara ve karar alıcılara önerilerde bulunulmuştur. Araştırma neticesinde seçilen bağımsız değişkenler ile iş güvenliği kültürü ölçekleri arasında anlam ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Cars are the vehicles we use in transportation in our daily lives and their lifetimes are quite long. Car owners are required to undergo periodic maintenance of their vehicles, and in the event of an accident or malfunction, they must take them to auto services for maintenance and repair. Technical personnel working in auto services are obliged to comply with the occupational safety (OS) rules, if they do not, they suffer from occupational diseases, suffer from major and minor work accidents and are injured as a result of these accidents; even deaths occur. Having a high level OS culture of businesses and their employees is among the measures to prevent occupational accidents and occupational diseases. In this study, the OS cultures of technical personnel (technician, master, apprentice, etc.) working in authorized and private auto services were evaluated by determining the relationships between independent variables (their OS training, experiencing the incident, having an occupational accident and the type of occupational accident experienced) and the scales of the OS (management commitment (MC), OS priority (OSP) and employee involvement (EI)). The universe of the research consists of auto authorized and private services operating in maintenance and repair works in the center of Çanakkale. The sample of the study consists of a total of 105 technical staff, 50 are authorized services, 55 are in private services. Face to face questionnaires were applied to technical staff randomly selected from the universe of the research. Survey data were analyzed using statistical package program. The findings obtained as a result of the analysis were discussed within the framework of the literature and OS applications, and suggestions were made to the practitioners. As a result of the research, meaningful relationships were determined between independent variables and OS culture scales.