Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği Seçim SistemininSebep Olduğu Sorunlar


Güler F.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, vol.8, no.1, pp.155-184, 2023 (Peer-Reviewed Journal)