Can low total IgE levels be a risk factor for severe anaphylaxis in venom hypersensitive adult patients?


yeğit o., DEMİR S., eyice d., tüzer c., ÖZTOP N., BEYAZ Ş. , ...Daha Fazla

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 1 - 05 Haziran 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri