THE PERFORMANCE OF THE VARIOUS SIZE EXTENSIVITY CORRECTION METHODS IN MULTIREFERENCE CI APPROACH A COMPARATIVE STUDY OF EXCITED STATES OF MOLECULES


ERTÜRK M.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 32.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 6 - 09 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri