Yeniçağa (Bolu) yöresinde Kuzey Anadolu fay zonunun (KAFZ) ERS-2 SAR ve Landsat TM Görüntüleriyle incelenmesi


KAVAK K. S. , ÖZDEN S., İNAL DÜNDAR Ş. S. , Över S.

İTÜ Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Makaleler Kitapçığı, İstanbul, Turkey, 01 January 2010, pp.161

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.161