Tracking the History of Restaurants Through The Art of Painting


Creative Commons License

Akdeniz D.

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, vol.3, no.2, pp.346-365, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this paper is to track the evolution of restaurants through history and art. While doing this, the paper first provides historical information about traditional eating places in Ancient and Medieval times before the evolution of modern restaurants. Humble dining places in history such as inns, taverns, coffee houses are examined in detail with their representations in art. Then the study draws on the evolution of Parisian restaurants. Since the origin of the modern-day restaurants is mostly cited as Paris, this paper emphasizes the depictions of Parisian restaurants in art. After this part, the study comes up with possible explanations of the reasons why restaurants evolved mainly in Paris. The following part focuses on the characteristics of new restaurants which differentiated them from early eating establishments. In every part paintings best reflecting the restaurants of that era are used in order to support the theoretical framework. Additionally one of the consequences of today’s modern restaurant which is the intersection of public and private spheres of individuals is analyzed through Van Gogh’s depictions of Parisian restaurants and Edward Hopper’s diner representations.

Bu çalışmanın amacı restoranların tarih boyunca geçirdiği değişimin izini sürmektir. Çalışma bu amacına ulaşmak için öncelikle Antik ve Orta Çağ’ın geleneksel yeme-içme mekanlarına dair tarihsel bilgi sunmuştur. Han, taverna ve kahvehane gibi mütevazi yeme-içme mekanları ve bu yerleri konu eden resim sanatı örnekleri hakkında ayrıntılı bilgi veren çalışma, daha sonra günümüzün modern restoranlarının başlangıç noktası olarak kabul gören Paris restoranlarının oluşumuna yönelmiştir. Restoranların neden özellikle Paris’te değişim geçirdiğine dair bazı açıklamalarda bulunduktan sonra çalışma, Paris restoranlarının yeni özelliklerine yer vermiştir. Çalışma bahsedilen tüm aşamalarda tarihi metinlere başvurmuş ve restoranların konu edildiği resim sanatı örneklerinin içerik çözümlemesini yapmıştır. Genellikle bireylerin bir araya gelmesi ve sosyalleşmesini sağlayan mekanlar olarak bilinen restoranların, Van Gogh ve Edward Hopper’ın bazı resimlerinde kamusal alanda bireysel yalnızlığı tasvir ettiği görülmüş ve kamusal ve bireysel alanların kesişimi üzerine bir tartışmayla çalışmaya son verilmiştir.