İstatistik Bölüm Mezunlarının İstihdamında Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi


DÜNDAR S., URGANCI K.

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 26 - 28 Mayıs 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri