TÜRKİYE’DE KADIN OKULLAŞMASININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: RALS-EG EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI


YILANCI V., AYDIN M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.101-112, 2018 (Peer-Reviewed Journal)