The Sport Media And Sports Journalism In Turkey, An Empirical Field Research" (Türkiye’de Spor Medyası ve Spor Gazeteciliği, Ampirik Alan Araştırması)


CERRAHOĞLU N.

he 9. International Sports Sciences Congress,, Muğla, Türkiye, 11 - 12 Ocak 2006, ss.446-449

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.446-449