ESKİ TÜRKÇEDE İLK HECEDEKİ YUVARLAK ÜNLÜLER MESELESİ VE DIVANU LUGAT–İT TÜRK/ ON THE QUESTION OF THE FIRST SYLLABLE ROUNDED VOWELS IN OLD TURKIC AND DIVANU LUGATİ–İT TÜRK


UÇAR E., YENER M. L.

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.4, no.2, pp.203-212, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks
  • Page Numbers: pp.203-212

Abstract

Determination of high and low vowels in the first syllable is a quite important problem in Old Turkic. How can this important problem be solved and which method must be carried out? Old Turkic sources are not adequate for solution of this problem, so we need to refer comparative Turkic Languages. In this stage, can Divanu Lugat–it Türk contribute us? Can phonotactics of Mahmut Kaš?arî be useful for quality of rounded vowels? In this paper, we would like to focus on this problem and offer a solution suggestion. Key words: Divanu Lugat–it Türk, Old Turkic, Comparative Turkic Languages Method, Mahmut Kaš?arî, Rounded Vowels.
Eski Türkçede, ilk hecedeki yuvarlak ünlülerin darlık veya genişlik bakımından tespiti ciddi bir problemdir. Bu ciddi problem nasıl çözülebilir ve çözerken hangi metotları uygulamak gerekmektedir? Eski Türkçenin problemlerinin çözmede Eski Türkçenin kaynakları tek başına yeterli olmamakta, karşılaştırmalı Türk Lehçeleri yöntemine başvurmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Divanu Lugat–it Türk bize ne kadar katkı sağlayabilir, Mahmut Kaşgarî’nin ses bilgisi yöntemleri bize nasıl faydalı olabilir? Makalemizde, bu problemler üzerinde durulacak ve bir çözüm önerisi sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Divanu Lugat–it Türk, Eski Türkçe, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Yöntemi, Mahmut Kaşgarî, Yuvarlak Ünlüler.