The Determination of The Rural Area Cultural Landscape Resources: The Case of The Four Villages from The Troya (Canakkale-Turkey)


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F.

COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.5, no.1, pp.87-97, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: COMU Journal of Agriculture Faculty
  • Page Numbers: pp.87-97
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The term of cultural landscape involves the diversity created in the environment of the region in time as a result of the interrelations between the human and his natural environment, and studies in that direction. Therefore, the most important cultural landscape element is “Agriculture”. In this study, the four villages (Kumkale, Tevfikiye, Çıplak, Halileli), attached to Çanakkale taking place in the nearest of Troya Historical National Park, were taken into consideration. There were determined agricultural products of the region and cultural landscape inventory, analyzed with a table and created map. These chosen region was found to be significant because they witnessed various civilizations for centuries and it was aimed to use them by protecting agriculture production and used land. For this purpose, as a method, first of all, the progression of accommodation units in that region through the historical process was examined and inventory of historical archeological elements which reflected on the present day and their present conditions were determined. Then, information forms have been prepared in order to determine the cultural heritage values of tangible and non-tangible cultural heritage, traditions and customs in the field. As a result, tables were created, analyzes were made with the information obtained from these forms, a cultural landscape map was created and suggestions were developed about using the space. Keywords: Agriculture, Canakkale, Cultural landscape, Rural area, Troya Historical National Park

Kültürel peyzaj terimi, insan ve doğal çevresi arasındaki karşılıklı etkileşimlerin bir sonucu olarak bölgenin çevresinde zamanla oluşan çeşitliliği ve bu yöndeki çalışmaları kapsar. Bu doğrultuda ‘Tarım’, en önemli kültürel peyzaj değerlerindendir. Bu çalışmada Çanakkale'ye bağlı Troya Tarihi Milli Parkı’na en yakın dört köy (Kumkale, Tevfikiye, Çıplak, Halileli) ele alınmıştır. Çalışmada bölgenin tarımsal ürünleri ve kültürel peyzaj envanteri belirlenerek, tablo ile analiz edilmiş ve haritası oluşturulmuştur. Bu bölge, yüzyıllar boyunca çeşitli uygarlıklara tanıklık etmesi nedeni ile önemli bulunduğu için seçilmiş olup, tarımsal üretiminin korunarak alan kullanımının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, yöntem olarak birinci aşamada bölgedeki yerleşim birimleri tarihsel süreçle incelenmiş ve günümüze yansıyan tarihi arkeolojik öğelerin envanteri ve mevcut durumu belirlenmiştir. Daha sonra, alandaki somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerinin, gelenek ve göreneklerin belirlenmesi amacı ile bilgi formları hazırlanmıştır. Sonuç olarak, bu formlardan elde edilen bilgilerle tablolar oluşturulmuş, analizler yapılmış, kültürel peyzaj haritası oluşturulmuş, alan kullanımı ile ilgili öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kırsal Alan, Kültürel peyzaj, Tarım, Troya Tarihi Milli Parkı