Working Conditions Of Who Can’t “Stay At Home” During The Covid-19 Pandemic: A Qualitative Analysis On Motorcycle Courier


Creative Commons License

Kanyılmaz Polat E., Gezer G.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.26-60, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Covid-19 pandemisi ekonomik ve toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi çalışma yaşamını da derinden etkilemiştir. Çalışma şekilleri açısından evden çalışma başta olmak üzere esnek çalışma biçimleri önem kazanırken; bazı sektörler ve meslekler açısından çalışanlar yoğun ve ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu çalışma kapsamında pandemi süreciyle birlikte iş yükleri artan ve çalışma hayatında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan motokuryelerin çalışma koşullarına ilişkin sorunlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel analiz yöntemi kullanılarak toplam 18 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak motokuryelerin pandemi süreciyle birlikte yaşamına ilişkin sorunlarının arttığı tespit edilmiştir. Çalışma saatlerinin uzunluğu, trafik kazalarının sıklığı, mesleki yeterlilik belgesi olmaması, yapılan işin tehlikeli iş sınıfına girmemesi, geçici iş olarak görülmesi, esnaf kuryeler için güvencesizlik ve saat ücretlerinin düşüklüğü, artan maliyetler motokuryelerin karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlardandır.