Reliability and validity of the multicultural education and democracy perception scale: A scale development study (Çokkültürlü eğitim ve demokrasi algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği: Bir ölçek geliştirme çalışması)


ÇELİK S., AYDİN H., TORAMAN Ç.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2014), Sakarya, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2014

  • Basıldığı Şehir: Sakarya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye